Giới thiệu về ngành Quản Lý Khách Sạn

Thứ ba, 27 Tháng 1 2015

1. Thông tin chung:
Thời gian đào tạo: 2 năm

Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp: THPT (học trong 2 năm)

- Đã hoàn thành THPT chưa tốt nghiệp ( 2 năm + 3 tháng văn hóa)

Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ có những kỹ năng sau :

a. Về kiến thức:

- Có hiểu biết về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng, định hướng phát triển kinh tế xã hội, pháp luật của nhà nước.

- Có kiến thức về ngoại ngữ (tiếng Anh trình độ B), tin học (tương đương trình độ A).

- Có kiến thức về văn hóa, giao tiếp, tâm lý, maketing, phong tục tập quán quốc tế…

- Nắm vững kiến thức cơ bản về nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng phòng, nghiệp vụ nhà hàng và công tác quản lý trong các lĩnh vực công việc trên.

- Hiểu rõ quy luật, cách thức kinh doanh trong hoạt động của nhà hàng, khách sạn.

b. Về kỹ năng:

- Thành thạo quy trình công việc và kỹ năng của nhân viên lễ tân, phục vụ buồng, phục vụ nhà hàng.

- Bước đầu thực hiện được công tác quản lý trong nhà hàng, khách sạn.

- Làm việc độc lập

- Làm việc nhóm

- Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong lĩnh vực chuyên môn

- Thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn

- Sử dụng công nghệ thông tin, viết thuê luận văn thạc sĩ kinh tế và ngoại ngữ phục vụ công việc chuyên môn.

- Quản lý và lãnh đạo nhóm

- Có khả năng học tập, nâng cao kiến thức phục vụ công việc

c. Về thái độ:

- Nhiệt tình, trung thực, chuyên nghiệp, đúng pháp luật

- Tôn trọng, chân thành, hợp tác với đồng nghiệp

- Khiêm tốn, tự học, vượt khó

2. Vị trí và khả năng làm việc, học tập sau khi tốt nghiệp:

+ Nhân viên lễ tân, nhân viên bộ phận phòng, nhân viên nhà hàng tại các khách sạn.

+ Quản lý trong khách sạn.

+ Các sở, ban, ngành thuộc lĩnh vực Văn hóa – Du lịch…

3. Học sinh điển hình:

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Nguyễn Thị Hẹn (LT3) Giám sát F.O Khách sạn Lavender (***)
2 Nguyễn Thanh Lộc (LT3) Quản lý nhà hàng Khách sạn Sài Gòn (***)
3 Trần Thuận (LT3) Quản lý sảnh Nhà hàng Đông Phương
4 Đặng Hữu Thoại (LT3) Quản lý tầng Khách sạn Liberty Center (****)
5 Nguyễn Minh Hiếu (LT3) Quản lý sảnh Khách sạn New World  

ktkt 20ktkt 21ktkt 22ktkt 23