Giới thiệu về ngành Quản lý Doanh nghiệp

Thứ ba, 27 Tháng 1 2015

1.Thông tin chung :

Thời gian đào tạo : 2 năm

Đối tượng tuyển sinh :

- Tốt nghiệp : THPT ( học trong 2 năm)

- Đã hoàn thành THPT chưa tốt nghiệp ( 2 năm + 3 tháng văn hóa)

Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

Trong 2 năm học sinh sẽ được đào tạo những kiến thức sau đây :

TT Nội dung Số tiết Số ĐVHT Ghi chú
1 Các học phần chung 420 22

-Chính trị

-Pháp luật

-Tin học căn bản

-Tiếng Anh

-GD : quốc phòng, thể chất

-  ……..

2 Các học phần cơ sở 180 12

-   Kinh tế chính trị

-   Tiền tệ ngân hàng

-   Nguyên lý kế toán

3 Các học phần chuyên môn 1590 59

-  Quản trị doanh nghiệp.

-  Quản trị marketing.

-   Quản trị tài chính.

-  Quản trị sản xuất.

-   Quản trị dự án đầu tư

-   Nghiệp vụ hành chính văn phòng.

-   Kinh tế học

-   Kỷ thuật xuất nhập khẩu

-  Quản trị chiến lược.

-   ……………….

4 Thực tập tốt nghiệp 240 8 Thực tập tại các công ty, xí nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ.
Tổng số 1.830 101 Sau 2 năm học sinh được cấp bằng Trung cấp chính quy.  

a. Về kiến thức:

- Được trang bị kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng như các kiến thức cơ bản về pháp luật hiện hành để có thể nhận thức và quán triệt chủ trương, chính sách của Nhà nước trong từng giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội.

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

- Có kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp, luật kinh tế, kỹ thuật hành chính soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ, công việc trong phần hành mình phụ trách, biết quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp.

- Có kiến thức lý luận cơ bản về kế toán – tài chính, kinh tế, thị trường chứng khoán, các hình thức thanh toán quốc tế, phân tích hoạt động kinh doanhtong doanh nghiệp, năm được cách tính thuế cũng như báo cáo thuế.

- Nắm vững những kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản về quản trị các doanh nghiệp sản xuất, có tiềm năng phát triển và khả năng thích ứng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ.

- Xử lý công việc chuyên môn và nghiên cứu một cách độc lập sáng tạo. Có kỹ năng làm việc theo nhóm, giải quyết mối quan hệ trong nhóm để thực hiện các mục tiêu đề ra, kỹ thuật thu nhận, xử lý và truyền đạt thông tin liên quan đến lĩnh vực công tác.

b. Về kỹ năng

- Có khả năng phân tích đánh giá toàn bộ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp( nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, đói thủ cạnh tranh, nhà cung ứng…)

- Có khả năng xây dựng quy trình quản trị chất lượng sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất nhỏ, quy mô gia đình.

- Có khả năng tổ chức sản xuất và quản trị sản xuất trong các tổ hợp, doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ.

- Kỹ năng văn phòng: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng như: Word, Excel, PowerPoint; biết khai thác thông tin trên mạng internet.

- Sử dụng được các chính sách Marketing – Mix nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.

- Thực hiện hoàn thành cuối khóa luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh.

- Xây dựng thương hiệu, đăng ký thương hiệu và quản lý bảo vệ thương hiệu trong quá trình kinh doanh đúng pháp luật.

- Định giá được sản phẩm, tổ chức được hệ thống kênh phân phối phù hợp cho từng loại sản phẩm, quảng cáo tiếp thị sản phẩm và xúc tiến bán hàng.

- Thu thập thông tin, điều tra thị trường, xử lý thông tin, …qua đó đánh giá và phân tích nhằm phát hiện được các cơ hội cũng như thách thức tiềm ẩn mà Doanh nghiệp đang và sẽ gặp phải.

c. Về thái độ:

- Không ngừng trao đổi và nâng cao kiến thức chuyên môn.

- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác và chia sẻ kiến thức đồng nghiệp.

- Nghiêm túc trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chấp hành các nội quy, kỷ luật lao động của đơn vị.

- Tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ, hòa nhã với mọi người. Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng.

2. Vị trí và khả năng công tác:

- Bộ phận quản trị trong các doanh nghiệp như: Phòng Tài chính, Nhân sự, Marketing, Sản xuất, Kinh doanh. Các bộ phận quản lý và quản lý kinh tế tại các cơ quan quản lý nhà nước

- Khả năng nghiên cứu, tự học các lĩnh vực liên quan đến chuyên môn nghề nghiệp.

- Tìm hiểu doanh nghiệp; thu thập thông tin thị trường; thực hiện các chương trình marketing.

- Xây dựng quản lý và phát triển thương hiệu của công ty.

- Giám sát hoạt động bán hàng của công ty tại các kênh đại lý.

- Chăm sóc khách hàng.

- Thực hiện phối hợp với các phòng ban/phân xưởng.

- Quản lý bộ phận .

- Thực hiện các nhiệm vụ mà nhà quản trị cấp cao giao.

- Vị trí làm việc: Làm việc tại tất cả các loại hình doanh nghiệp. Các bộ phận quản lý kinh tế tại các loại hình doanh nghiệp.

-Công cụ lao động tối thiểu: Văn bản, tài liệu của các loại hình doanh nghiệp.

3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

- Có khả năng tự học tập nâng cao trình độ Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh.

- Có thể tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

ktkt 12ktkt 13