Kế Toán Doanh Nghiệp

Ngành đào tạo: Kế Toán Doanh Nghiệp Mã ngành: 422340103
Thời gian đào tạo: 2 năm, 2 năm + 3 tháng Loại hình đào tạo: Chính Quy
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, rớt tốt nghiệp.
 • Khối lượng kiến thức toàn khoá ( tính bằng ĐVHT): 96

Giới thiệu chương trình

 • Chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp  được xây dựng trên cơ sở mô tả nhiệm vụ của người Kế toán có trình độ trung cấp như sau:
  • Thành thạo quy trình làm việc của một nhân viên kế toán
  • Bước đầu làm quen với công tác quản lý  sổ sách tại các doanh nghiệp
  • Sau khi học xong học sinh phải có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để có thể làm việc trong các công ty.
   Vì vậy chương trình đào tạo này đã được phân bố hợp lý và tuân theo các quy định về chương trình khung TCCN ban hành theo
   Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010
   và các quy chế về đào tạo của Bộ GDĐT.
  • Học sinh được trang bị những kiến thức chung về chính trị, pháp luật, rèn luyện thân thể và giáo dục đạo đức nghề nghiệp.
  • Sau khi tốt nghiệp, học sinh được tuyển dụng vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp lớn, nhỏ trong cả nước.
  • Nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn, có thể tiếp tục học lên các bậc cao hơn theo hình thức đào tạo không chính quy hoặc chính quy,
   theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu tổng quát:

  • Đào tạo nhân viên kế toán, có đủ khả năng làm việc trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
  •  Có đủ sức khoẻ, có ý thức và khả năng không ngừng học tập nâng cao trình độ.

2. Mục tiêu cụ thể :

  • Thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, tận tuỵ, trung thực, chuyên nghiệp.
  • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, có khả năng làm việc nhóm.

  •  Khiêm tốn, tự học vươn lên.

  •  Hiểu được ngành Kế toán với đầy đủ đặc thù của nghề, có kiến thức về văn hoá, kiểm toán, nâng cao kỹ năng làm luận văn thạc sĩ, các kỹ năng thực hành sổ sách kế toán…

  •  Có kiến thức sâu về các lĩnh vực thanh toán, báo cáo thuế…

  • Nắm vững luật pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

  •  Thành thạo quy trình công việc và kỹ năng trên các lĩnh vực chuyên môn

  •  Bước đầu làm quen với công tác sổ sách kế toán.