Tiếng Anh

Ngành đào tạo: Tiếng Anh Mã ngành: 42220201
Thời gian đào tạo: 2 năm, 2 năm + 3 tháng Loại hình đào tạo: Chính Quy
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, rớt tốt nghiệp.
 • Khối lượng kiến thức toàn khoá ( tính bằng ĐVHT): 96

Giới thiệu chương trình

 • Chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh được xây dựng trên cơ sở mô tả nhiệm vụ của một nhân viên văn phòng hoặc nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn trình độ trung cấp.
 • Nhân viên bán hàng tại các cửa hàng hoặc siêu thị, đặc biệt ở những nơi bán hàng cho người nước ngoài;
 • Cách giao tiếp trong ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn
 • Nhân viên hoặc thư ký văn phòng, có khả năng soạn thảo các văn bản đơn giản bằng tiếng Anh.
 •  Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
 •  Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về sử dụng Tiếng Anh trong thương mại, du lịch, nhà hàng- khách sạn, thư ký văn phòng, nghiệp vụ bán hàng.
 • Luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc viết… Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.
 • Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành nhân viên bán hàng, thư ký văn phòng, hoặc nhân viên tại các nhà hàng khách sạn trình độ trung cấp, có khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh khi làm việc tại các vị trí này. 

Mục tiêu đào tạo

1. Các học phần chung:

  • Giáo dục QP - An ninh
  • Giáo dục Chính trị
  • Giáo dục thể chất
  • Tin học căn bản
  • Tiếng Anh căn Bản
  • Giáo dục Pháp luật

Các học phần tự chọn ( chọn 1 trong 3)

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Khởi tạo doanh nghiệp
 • Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

2. Các học phần cơ sở :

  • Chỉnh âm (Pronunciation)
  • Ngữ pháp (Grammar)
  • Nghiệp vụ bán hàng
  • (tiếng Việt)
  • Nghe (Listening)
  • Nói (Speaking 1)

3. Các học phần chuyên môn:

  • Nghiệp vụ bán hàng (tiếng Anh) Shopping
  • Nói (Speaking 2 + 3)
  • Viết (Writing 1 + 2)
  • Tiếng Anh Du Lịch
  • ( English for Tourism )
  • Nghiệp vụ giao tiếp
  • Văn phòng 1 (T.Anh)
  • Nghiệp vụ giao tiếp
  • Văn phòng 2 (T.Anh)
  • Tiếng Anh cho nhà hàng, khách sạn (English for Restaurant & Hotel)
  • Tiếng Anh cho thư ký văn phòng(English for Secretary)
  • Tiếng Anh thương mại
  • Tin học chuyên ngành

4.THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

5.THI TỐT NGHIỆP

STT Môn thi Nội dung thi Hình thức thi Thời gian (phút)
1 Chính trị Thuộc chương trình học phần Chính trị theo quy định của Bộ GDĐT Viết 120
2 Lý thuyết tổng hợp Viết (Writing) Viết 120
3 Thực hành nghề nghiệp Nói (Speaking) Vấn đáp 15 phút / Hsinh                                             

Chuẩn đầu ra

1. Yêu cầu về kiến thức:

 • Nắm chắc các kiến thức về nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ thư ký văn phòng.

2. Yêu cầu về kỹ năng:

 • Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong các lĩnh vực bán hàng, nhà hàng, khách sạn, văn phòng

 • Có khả năng tiếp thị và bán được các mặt hàng đang lưu hành rộng rãi trên thị trường

 • Có khả năng giao tiếp và soạn thảo các loại văn bản đơn giản bằng tiếng Anh tại văn phòng các công ty.

3. Yêu cầu về thái độ:

 • Có tinh thần hợp tác, làm việc tập thể, khiêm tốn, có trách nhiệm

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

 • Nhân viên bán hàng tại các cửa hàng hoặc siêu thị, đặc biệt ở những nơi bán hàng cho người nước ngoài

 • Nhân viên hoặc thư ký văn phòng, có khả năng soạn thảo các văn bản đơn giản bằng tiếng Anh.

5. Khả năng học tập sau khi tốt nghiệp:

 • Tự học tập , nâng cao tay nghề

 • Có thể học tập lên trình độ cao đẳng hoặc đại học

6. Khả năng học tập sau khi tốt nghiệp:

 • Ngoại ngữ: đạt 450 Toiec

 • Tin học: trình độ A