Điều Dưỡng

Ngành đào tạo: Điều Dưỡng Mã ngành: 42720501
Thời gian đào tạo: 2 năm, 2 năm + 3 tháng Loại hình đào tạo: Chính Quy
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, rớt tốt nghiệp.
 • Khối lượng kiến thức toàn khoá ( tính bằng ĐVHT): 96

Giới thiệu chương trình

Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Điều dưỡng trung cấp chuyên nghiệp

 • Những nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể thực hiện được: chăm sóc người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh
 •  Khái quát nội dung học tập (về lý thuyết, thực hành):
  • Nội dung chương trình khung đào tạo Điều dưỡng bao gồm những kiến thức cơ bản về chính trị; tin học; vi sinh – ký sinh trùng; dược lý; sức khoẻ – môi trường – vệ sinh – nâng cao sức khoẻ và hành vi con người; chăm sóc sức khoẻ trẻ em; phụ nữ, bà mẹ và gia đình; diệp lục collagen; dinh dưỡng tiết chế; chế độ dinh dưỡng giảm cân bóc tách chất béo; đạo đức điều dưỡng; điều dưỡng cơ sở; tâm lý và giáo dục sức khoẻ; y học cổ truyền; kiểm soát nhiễm khuẩn; kẹo mầm lúa mạch, chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực; chăm sóc sức khoẻ người bệnh nội khoa; ngoại khoa, nha khoa miếng dán trắng răng.
  • Nội dung phần thực hành, thực tập của các học phần chuyên môn và thực tập tốt nghiệp được bố trí thành những học phần riêng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh.
  • Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học về cơ hội việc làm, thu nhập, vị trí việc làm và cơ hội học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp: Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức, kỹ năng điều dưỡng để tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của nhà nước hoặc các cơ sở y tế ngoài công lập. Sau khi tốt nghiệp người học có thể học tập lên trình độ cao đẳng hoặc đại học điều dưỡng.

Mục tiêu đào tạo

a) Về kiến thức:

  • Trình bày được những nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
  • Phân tích được sự tác động của môi trường sống đối với sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.
  • Phân tích được tâm lý người bệnh, người nhà người bệnh.
  • Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về qui trình chăm sóc điều dưỡng.
  • Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản – phụ khoa và bệnh truyền nhiễm thường gặp.
  • Trình bày được luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân.

b) Về kỹ năng :

  • Thực hiện được các qui trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản.
  • Thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng qui trình điều dưỡng.
  •  Áp dụng được một số biện pháp chăm sóc điều dưỡng bằng y học cổ truyền cho người bệnh.
  • Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và phối hợp công tác phòng chống dịch.
  • Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.
  • Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

c) Về thái độ nghề nghiệp:

  • Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.
  • Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
  • Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
  • Bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Chuẩn đầu ra

1. Yêu cầu về kiến thức:

 • Có kiến thức về vi sinh - ký sinh trùng; dược lý; sức khoẻ- môi trường; dinh dưỡng -tiết chế; điều dưỡng cơ sở; tâm lý và giáo dục sức khoẻ; y học cổ truyền; kiểm soát nhiễm khuẩn; chăm sóc người bệnh cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ người bệnh nội khoa; ngoại khoa; sức khoẻ trẻ em; phụ nữ, bà mẹ và gia đình.
 • Trình bày được qui trình chăm sóc điều dưỡng, các biện pháp phòng bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản phụ khoa và bệnh truyền nhiễm.

2. Yêu cầu về kỹ năng:

 • Thực hiện được các qui trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản.
 • Thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng qui trình điều dưỡng.
 • Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

3. Yêu cầu về thái độ:

 • Tận tụy với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ người bệnh.
 • Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp
 • Bảo đảm an toàn cho người bệnh.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

5. Khả năng học tập sau khi tốt nghiệp:

 • Tự học tập, nâng cao tay nghề
 • Có thể học tập lên trình độ cao đẳng hoặc đại học điều dưỡng

6. Khả năng ngoại ngữ, tin học:

 • Ngoại ngữ: trình độ A2 chuẩn Châu Âu
 • Tin học: trình độ A