Thông báo (nhắc lại) về kết quả miễn thi tốt nghiệp môn chính trị kỳ thi 27/7/2017

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

STT                                                                                         Phân loại   Tải về
1

Kết quả miễn thi tốt nghiệp môn chính trị kỳ thi 27/7/2017

pdf


Lưu ý:
 Để xem được các file thời khóa biểu, máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.

Đọc 2862 thời gian