Ngành Kế toán - Tiếng Anh

Thứ ba, 09 Tháng 1 2018

Giới thiệu chung

Tuyen Sinh TIENG ANH KE TOAN01

Ngành Tiếng Anh

 • Chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh được xây dựng trên cơ sở mô tả nhiệm vụ của một nhân viên văn phòng hoặc nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn trình độ trung cấp.

 • Nhân viên bán hàng tại các cửa hàng hoặc siêu thị, đặc biệt ở những nơi bán hàng cho người nước ngoài;

 • Cách giao tiếp trong ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn

 • Nhân viên hoặc thư ký văn phòng, có khả năng soạn thảo các văn bản đơn giản bằng tiếng Anh.

 •  Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu nâng cao luận văn thạc sĩ, yêu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội.

 •  Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về sử dụng Tiếng Anh trong thương mại, du lịch, nhà hàng- khách sạn, thư ký văn phòng, nghiệp vụ bán hàng.

 • Luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc viết… Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

 • Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành nhân viên bán hàng, thư ký văn phòng, hoặc nhân viên tại các nhà hàng khách sạn trình độ trung cấp, có khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh khi làm việc tại các vị trí này. 

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN      Dang-ky-ngay     

 THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Tuyển sinh Trường trung cấp Phương Nam: 

Số 23 - 25, Nguyễn Văn Vịnh, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, Tp. HCM

        Điện thoại: ĐT: 0283.961.6608; 0283.961.6678; Hotline: 0977.014.098

        Website: www.phuongnam-et.edu.vn | Email: 0218@moet.edu.vn

Ngành Kế toán

Chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp  được xây dựng trên cơ sở mô tả nhiệm vụ của người Kế toán có trình độ trung cấp như sau:

 • Thành thạo quy trình làm việc của một nhân viên kế toán
 • Bước đầu làm quen với công tác quản lý  sổ sách tại các doanh nghiệp
 • Sau khi học xong học sinh phải có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để có thể làm việc trong các công ty.
  Vì vậy chương trình đào tạo này đã được phân bố hợp lý và tuân theo các quy định về chương trình khung TCCN ban hành theo 
  Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 
  và các quy chế về đào tạo của Bộ GDĐT.
 • Học sinh được trang bị những kiến thức chung về chính trị, pháp luật, rèn luyện thân thể và giáo dục đạo đức nghề nghiệp.
 • Sau khi tốt nghiệp, học sinh được tuyển dụng vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp lớn, nhỏ trong cả nước.
 • Nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn, có thể tiếp tục học lên các bậc cao hơn theo hình thức đào tạo không chính quy hoặc chính quy, 
  theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết tài chính, nguyên lý kế toán, nghiệp vụ thuế, phân tích hoạt động kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp, kỹ thuật xuất nhập khẩu, kế toán Excel, liểm toán, marketing.

Việc làm sau tốt nghiệp:

  • Tốt nghiệp người học làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ trong cơ quan nhà nước cũng như tư nhân. Được tiếp tục học liên thông lên cao đẳng, đại học.

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN      Dang-ky-ngay     

 THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN TUYỂN SINH

Văn phòng Tuyển sinh Trường trung cấp Phương Nam: 

Số 23 - 25, Nguyễn Văn Vịnh, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, Tp. HCM

        Điện thoại: ĐT: 0283.961.6608; 0283.961.6678; Hotline: 0977.014.098

        Website: www.phuongnam-et.edu.vn | Email: 0218@moet.edu.vn

Tin liên quan