Thông báo dời lịch thi các lớp từ ngày 27/4/2018 sang ngày 10/5/2018

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

STT                                                                                         Phân loại   Tải về
1 Thông báo dời lịch thi các lớp từ ngày 27/4/2018 sang ngày 10/5/2018 pdf


Lưu ý:
 Để xem được các file thời khóa biểu, máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.

Đọc 1670 thời gian

Tin liên quan