Kết quả thi Tốt nghiệp Kỳ thi 06/8/2018

Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)

STT                                                                                         Phân loại   Tải về
1

Thông báo thủ tục nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Phúc khảo

pdf
2

Kết quả thi Tốt nghiệp

pdf


Lưu ý:
 Để xem được các file thời khóa biểu, máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.

Đọc 42310 thời gian

Tin liên quan