Thông báo về dự lễ khai giảng - Trao bằng tốt nghiệp & nhận bằng, Bảng điểm

Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)

STT                                                                                         Phân loại   Tải về
1

Thông báo về việc thuê lễ phục và nhận bằng tốt nghiệp, bảng điểm trong ngày Lễ trao bằng tốt nghiệp

pdf
2

Dự lễ khai giản và trao bằng Tốt nghiệp

pdf


Lưu ý:
 Để xem được các file thời khóa biểu, máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.

Đọc 51922 thời gian

Tin liên quan