Hình ảnh hoạt động dạy và học

Thứ ba, 27 Tháng 1 2015

57-01

Lãnh đạo nhà trường và 5 giáo viên dạy giỏi TCCN cấp thành phố năm 2009

57-02

Lễ mừng công giáo viên dạy giỏi TCCN cấp toàn quốc năm 2009

57-03

Khai giảng lớp sư phạm Y Học cho giáo viên tại trường

57-04

Tiết thực hành của học sinh Điều Dưỡng Đa Khoa

57-05

Tiết thực hành của học sinh Dược Sĩ Trung Cấp

57-06

Học sinh ngành CNCB & BQTP thực tập tại MeTro Quận 6

Tin liên quan