Kết quả phúc khảo và Thông báo (nhắc lại) về thủ tục và thời gian phát Chứng nhận tốt nghiệp kỳ thi ngày 10/07/2019

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TỐT NGHIỆP VÀ

THỦ TỤC LẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 

STT                                                                                         Nội dung   Tải về
new

Kết quả phúc khảo tốt nghiệp kỳ thi ngày 10/07/2019

pdf-form-logo-web 
new

Kết quả điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi ngày 10/07/2019

pdf-form-logo-web
new     

Thông báo về thủ tục và thời gian cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp

pdf-form-logo-web


Lưu ý:
 Để xem được các file , máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.

Đọc 2431 thời gian

Tin liên quan