Hình ảnh hoạt động học tập của học sinh

Thứ ba, 27 Tháng 1 2015

58-01

Giờ học thực hành của học sinh tại phòng máy vi tính

58-02

Học sinh toàn trường tham gia đợt tập huấn Giáo dục quốc phòng

58-03

Giờ học thực hành của học sinh ngành Lễ tân - Quản lý khách sạn

58-04

58-05

Giờ học thực hành của học sinh ngành Trắc địa bản đồ

Tin liên quan