Hình ảnh lễ phát bằng tốt nghiệp cho học sinh khóa 6 (2008-2010)

Thứ ba, 27 Tháng 1 2015

 

64-01

64-02

64-03

64-04

64-05

64-06

64-07

64-08

Tin liên quan