Giới thiệu về Khoa Dược

Thứ ba, 27 Tháng 1 2015

1. CHỨC NĂNG

Khoa dược của Trường trung cấp Phương Nam có chức năng đào tạo nhân lực Dược ở bậc trung cấp có kiến thức cơ bản về Dược, có kỹ năng chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp và có sức khỏe tốt đáp ứng được những yêu cầu cao về chất lượng của các nhà tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh và cung ứng dịch vụ Y tế cho các cộng đồng dân cư.

2. NHIỆM VỤ CHUNG

2.1. Tham mưu và giúp hiệu trưởng điều hành các hoạt động đào tạo chuyên môn về Dược của nhà trường nói chung và trọng tâm là chuyên ngành Dược sĩ trung cấp.

2.2.Tham gia xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo chung của Trường.

2.3. Xây dựng chương trình khung và chi tiết cho từng học phần (môn học) của các hệ đào tạo ngành dược, dựa trên cơ sở các quy định về chương trình khung của Bộ GD&ĐT và của ngành y tế.

3. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

3.1. Mở rộng quy mô đa dạng hóa các loại hình đào tạo nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu nguyện vọng của người học và nhu cầu sử dụng lao độngcủa xã hội.

3.2. Tuyển dụng và đào tạo giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ số lượng và đạt chuẩn chất lượng quy định.

3.3. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đạt tiêu chuẩn đào tạo nhân lực Dược của ngành y tế

3.4. Hợp tác, liên kết đào tạo với các doanh nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài nước.

4. CHUẨN ĐẦU RA

Học sinh được công nhận tốt nghiệp Dược sĩ Trung cấp của trường Trung cấp Phương Nam phải đạt các tiêu chuẩn sau:

4.1. Kiến thức

4.1.1. Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4.1.2. Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ sở: Hóa học phân tích, Thực vật Dược, Y học cơ sở, Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khỏe, Tổ chức và quản lý Y tế.

4.1.3. Có kiến thức vững vàng về khoa học chuyên ngành Dược: Hóa dược, Dược lý, Dược lâm sàng, Bào chế, Dược liệu, Kiểm nghiệm thuốc, Quản lý dược và Bảo quản thuốc ..., có khả năng truyền tải và vận dụng sáng tạo các kiến thức, kỹ năng để xử lý, giải quyết các vấn đề kỹ thuật Dược ở bậc trung cấp để cộng tác với các cán bộ y tế tại các cơ sở Y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm; Hướng dẫn người bệnh và nhân dân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; Tham gia sản xuất, quản lý chất lượng và cung ứng thuốc tốt.

4.1.4. Có trình độ tương đương chứng chỉ A tiếng Anh

4.1.5. Có trình độ tương đương chứng chỉ A tin học

4.2. Kỹ năng

Về chuyên môn

Có khả năng độc lập, tự chủ làm được hầu hết các công việc có tính phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong các tình huống khác nhau; Biết phân tích, đánh giá thông tin và sử dụng kết quả phân tích đánh giá để đưa ra ý kiến, kiến nghị cho các mục đích cải tiến kỹ thuật và quản lý; Có khả năng quản lý, điều hành được tổ, nhóm thực hiện các công việc cụ thể:

4.2.1. Quản lý, cung ứng, cấp phát và kinh doanh thuốc theo các tiêu chuẩn GSP, GDP, GPP.

4.2.2. Tham gia sản xuất và đảm bảo chất thuốc trong các nhà máy GMP.

4.2.3. Tham gia hướng dẫn sử dụng thuốc thiết yếu an toàn, hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm.

4.2.4. Hướng dẫn nuôi trồng, chế biến, sử dụng các nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc tự nhiên theo các tiêu chuẩn GACP.

4.2.5. Thực hiện các quy định về chuyên môn nghiệp vụ Dược, Luật Dược và Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Về ngoại ngữ

4.2.7. Đọc hiểu được nội dung của các chuyên luận trong Dược điển Anh, Mỹ (BP & USP), Vidal … và các văn bản hướng dẫn sử dụng thuốc bằng tiếng Anh.

Về tin học

4.2.8. Sử dụng được các phần mềm: MS-Windows, MS-Word, MS-Equation, ISIS/Draw, MS-Excel, MS-Powerpoint ...và quản lý dữ liệu của nhà thuốc; Tra cứu trên internet và trình bày được một văn bản khoa học về Y dược.

4.3.Thái độ

  • Có phẩm chất chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, yêu ngành nghề, có lương tâm đạo đức của người cán bộ Y tế .
  • Có tinh thần trách nhiệm với công việc, với cộng đồng, tôn trọng người bệnh, đoàn kết hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp và phục tùng cấp trên.
  • Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các công việc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
  • Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đối với công việc, sản phẩm do mình đảm nhận theo các tiêu chuẩn quy định và chịu một phần trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của tổ, nhóm.

4.4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Người Dược sỹ trung cấp được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế, các đơn vị Dược sự nghiệp, các công ty sản xuất kinh doanh thuốc các hiệu thuốc, nhà thuốc...theo quy chế tuyển dụng lao động của Bộ Lao động thương binh xã hội.

4.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Người Dược sỹ trung cấp có khả năng thường xuyên tự học tập, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Dược; Có khả năng học tiếp Cao đẳng và Đại học Dược theo quy chế của Bộ GDĐT và Bộ Y tế.