Chức năng - Nhiệm vụ

 • Giới thiệu
  • Phòng Đào tạo ra đời cùng với sự hình thành và phát triển của trường Trung cấp Phương Nam, là một trong các phòng chức năng đầu tiên của trường.
  • Trải qua 10 năm hoạt động, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị, Ban giám hiệu, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, khoa, tổ Bộ môn cùng sự nỗ lực phấn đấu, năng động của tập thể cán bộ, nhân viên phòng Đào tạo, qua nhiều năm đã đưa hoạt động của phòng ngày càng đổi mới, hiệu quả, góp phần tạo nên thành tích của trường
  • Về nhân sự: Hiện nay, nhân sự của phòng gồm: 8 cán bộ, nhân viên (4 nam, 4 nữ ) trong đó, có 2 thạc sĩ, 6 cử nhân, 1 trung cấp.
 • Chức năng - Nhiệm vụ
  • Tham mưu cho Hiệu trưởng về các vấn đề liên quan đến tổ chức và quản lý, đào tạo. Xác định mục tiêu giáo dục, kế hoạch đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh. Xây dựng chương trình giáo dục các ngành học, kế hoạch giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học. Tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp.
  • Thực hiện các công việc giáo vụ: lập các bảng biểu về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành thực tập. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo. Thống kê, báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng thuộc lĩnh vực phụ trách
  • Đề xuất với Hiệu trưởng về công tác giáo viên, giáo viên chủ nhiệm lớp, công tác thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động Đào tạo.
 • Phương hướng phát triển
  • Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện công tác đào tạo theo định hướng ngày càng hiện đại, hiệu quả.
  • Thực hiện đổi mới quản lý công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo.
  • Củng cố, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tuyển sinh trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Đa dạng hóa công tác thông tin tuyên truyền để thu hút học sinh vào trường.
  • Triển khai việc đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo nhằm đảm bảo các điều kiện về đạt chuẩn chất lượng đào tạo của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, chương trình đào tạo, giáo trình… tiến đến đào tạo chất lượng cao trong phạm vi từng ngành hoặc ở một số lớp đào tạo trong nhà trường.