Chức năng - Nhiệm vụ

  • Là một thành phần quan trọng trong hệ thống chính trị của nhà trường bao gồm chi bộ Đảng, Công Đoàn và ĐTN. Chi bộ liên hệ chặt chẽ với Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Phát hiện, giới thiệu lên Đảng bộ cấp trên những đoàn viên ưu tú để kết nạp vào hàng ngũ của đảng; tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo nhà trường nhiều hoạt động, công tác chính trị - xã hội. 
  • Chi bộ Đảng nhà trường có 16 đảng viên là giáo viên và học sinh.
  • Cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2017 
Thời gian Bí thư Phó Bí thư Chi ủy viên
2015 - 2017 Đào Thị Ngọc Hồ Văn Tri Đặng Văn Mỡi