Khoa Cơ Bản

Thứ hai, 13 Tháng 4 2015

Khoa được thành lập từ đầu năm học 2011 – 2012 trên cơ sở sát nhập của 2 khoa và một tổ chuyên môn là: Khoa Tin học, Khoa Anh văn thương mại và tổ Chính trị - Pháp luật. Chức năng chính của khoa là giảng dạy các bộ các bộ môn khoa học cơ bản như : Ngoại ngữ, Tin học, Chính trị, Pháp luật cho học sinh trong toàn trường đồng thời chịu trách nhiệm quản lý đào tạo 2 ngành bậc trung cấp chính quy: chuyên ngành Tiếng Anh và  chuyên ngành Tin học ứng dụng.

Bên cạnh đó Khoa Cơ bản có chức năng tổ chức, thực hiện điều phối giáo viên giảng dạy, thực hiện kế hoạch giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổ chức biên soạn giáo trình, quản lý giáo viên và học sinh thuộc khoa.

Cơ cấu tổ chức của khoa 3 tổ bộ môn:

  • Tổ Chính trị - Pháp luật
  • Tổ Tiếng Anh
  • Tổ Tin học
 • Hiện tại tổng số nhân sự  của khoa gồm 12 người(11 giáo viên và 1 giáo vụ khoa) là các cán bộ, giáo viên cơ hữu trong đó có 3 Thạc sĩ chuyên ngành luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế, 1 học viên cao học, 7 cử nhân đại học và 1 cao đẳng.
 • Khoa Cơ bản là một trong những khoa luôn tích cực tham gia vào các hoạt động đào tạo của trường và một trong các hoạt động đó là phong trào dạy tốt học tốt. Tính đến hết năm học 2013 -2014 khoa đã có 7 giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố trong đó 3 giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc.

Trưởng khoa Phó trưởng khoa Giáo vụ khoa
CN. Vũ Thị Thanh Hằng Ths. Trần Thị Tài  CN. Nguyễn Thị Hồng Nhi
ThS. Đào Anh Vũ  

 

 • Danh sách giảng viên:

1. Tổ Tiếng Anh

 • CN. Vũ Thị Thanh Hằng
 • CN. Phạm Văn Duyệt  
 • CN. Võ Thị Bích Liên
 • CN. Tôn Nữ Mỹ Anh 
 • CN. Võ Như Thủy

2. Tổ Chính tri – Pháp luật

 • Ths. Trần Thị Tài
 • Ths. Phạm Thị Thùy Linh 
 • Ths.Trần Đình Ba

3. Tổ Tin học

 • Ths. Đào Anh Vũ
 • CN. Đỗ Quốc Khánh 
 • GV. Trần Lộc Quang Vinh