Khoa Kinh Tế Kỹ Thuật

Thứ hai, 13 Tháng 4 2015

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật được thành lập trên cơ sở Khoa Kinh tế, Khoa Du lịch, Khoa Địa chính sáp nhập lại. Đây là những khoa đã đồng hành cùng với sự lớn mạnh, phát triển của trường Trung cấp Phương Nam từ những ngày đầu hình thành. Năm học 2011 – 2012, để thuận tiện cho công tác đào tạo, hoạt động chuyên môn, công tác quản lý, Hiệu trưởng nhà trường đã có quyết định thành lập khoa Kinh tế - Kỹ thuật trên cơ sở những khoa trên.

Là khoa đào tạo đa ngành, đa nghề nhưng đều thuộc lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, từ khi hình thành cho đến nay, khoa đã phát huy những thuận lợi và vượt qua nhiều khó khăn thử thách, đoàn kết, chủ động giữ vững ổn định các hoạt động của khoa, góp phần tích cực xây dựng khoa và trường phát triển ngày càng vững mạnh.

Hiện nay, khoa Kinh tế - Kỹ thuật phụ trách đào tạo 7 ngành, gồm: Quản lý và kinh doanh du lịch; Kế toán doanh nghiệp; Quản lý doanh nghiệp; Kinh doanh thương mại và dịch vụ; Quản lý đất đai; luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh; Trắc địa – Địa hình – Địa chính. Đây là những ngành rất phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động hiện nay trong mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và sự hợp tác, đầu tư ngày càng nhiều của doanh nghiệp nước ngoài vào nước ta. Những học sinh tốt nghiệp từ các ngành đào tạo kinh tế - kỹ thuật của khoa khi ra trường phần lớn đều có việc làm đúng với ngành và được xã hội đánh giá cao về chất lượng tay nghề.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động dạy của giáo viên và học của học sinh, cùng với những giờ học lý thuyết trên giảng đường, các em học sinh được thực tế nghề nghiệp ngay tại trường hoặc các doanh nghiệp, cửa hàng trực tuyến. Khoa được trang bị các phòng thực hành hiện đại dành cho học sinh ngành Quản lý và kinh doanh du lịch với quầy bar thu nhỏ, phòng khách sạn. Bên cạnh đó là những máy móc đo đạc, quan trắc dành cho học sinh ngành Quản lý đất đai, Trắc địa – Địa hình – Địa chính…

Hiện nay, khoa Kinh tế - Kỹ thuật có 5 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 2 cô đang theo học cao học luận văn thạc sĩ, 1 kỹ sư, 1 cử nhân và 1 trung cấp.

Tất cả các cán bộ, giáo viên và nhân viên của khoa đều là công đoàn viên. Khoa có 1 giáo viên dạy giỏi toàn quốc, 2 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa Phó Trưởng khoa
CN. Vũ Thị Thu Hương KS. Nguyễn Hồng Thuyên
CN. Nguyễn Thị Kim Cúc