Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giáo viên

Danh sách các thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường

STT Họ và Tên Đơn vị Thứ hạng Năm công nhận
1 Trần Đình Ba Khoa Cơ bản Giải nhất 2013
2 Phạm Văn Duyệt Khoa Cơ bản Giải nhì 2013
3 Võ Thị Bích Liên Khoa Cơ bản Giải ba 2013
4 Phan Đình Thuỷ Dâng Khoa KT - KT Giải khuyến khích 2013
5 Hồ Thị Linh Diễm Khoa Dược Giải khuyến khích 2013

 

Danh sách các thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi Cấp thành phố

STT Họ và tên Đơn vị Thứ hạng Năm công nhận
1 Trần Thanh Mai Khoa Dược Giải Nhì 2009
2 Đỗ Thị Ý Như Khoa Điều dưỡng Giải Nhì 2009
3 Hồ Văn Tri Khoa Cơ bản Giải Nhì 2009
4 Trần Bảo Quốc Khoa Dược Giải Ba 2009
5 Võ  Như Thuỷ Khoa Cơ bản Giải Ba 2009
6 Phạm Thị Thuỳ Linh Khoa Cơ bản Giải Nhì 2012
7 Nguyễn Nam Khoa Cơ bản Giải Nhì 2012
8 Vũ Thị Thu Hương Khoa KT - KT Giải Ba 2012
9 Tôn Nữ Mỹ Anh Khoa Cơ bản   2012
10 Vũ Thu Trâm Khoa Điều dưỡng Giải nhất 2014
11 Nguyễn Hồng Thuyên Khoa KT - KT Giải nhì 2014
12 Trần Đình Ba Khoa Cơ bản Giải ba 2014
13 Trần Thị Kim Trang Khoa Cơ bản Giải ba 2014

 
Danh sách các thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc

STT Họ và tên Đơn vị Thứ hạng Năm công nhận
1 Trần Thanh Mai Khoa Dược Giải Nhất 2009
2 Hồ Văn Tri Khoa Cơ bản Giải Ba 2009
3 Đỗ Thị Ý Như Khoa Điều dưỡng Đạt danh hiệu 2009
4 Phạm Thị Thuỳ Linh Khoa Cơ bản Giải Nhì 2012
5 Vũ Thị Thu Hương Khoa KT - KT Giải Ba 2012
6 Nguyễn Nam Khoa Cơ bản Giải Ba 2012

 

Danh sách các thầy, cô đạt danh hiệu cán bộ, nhân viên giỏi cấp trường năm học 2012 – 2013

STT Họ và Tên Đơn vị Thứ hạng
1 Phan Thị Thu Nga Khoa Dược Giải nhất
2 Vũ Thị Hải Hà Phòng Tổ chức – Hành chính Giải nhì
3 Võ Thị Thu Trang Phòng Y tế Giải nhì
4 Phạm Thị Hồng Nhung Phòng Kế toán – Tài vụ Giải ba
5 Đặng Thị Loan Phòng Đào tạo Giải ba
6 Trịnh Thị Vân Phòng Tổ chức – Hành chính Giải khuyến khích
7 Ngô Thanh Sang Phòng Đào tạo Giải khuyến khích
8 Nguyễn Tài Chi Mai Phòng Đào tạo Giải khuyến khích
9 Hồ Văn Lai Phòng Đào tạo Giải khuyến khích
10 Đào Thị Thuỳ Nhung Phòng Đào tạo Giải khuyến khích