Tiếng Anh

Ngành đào tạo: Tiếng Anh Mã ngành:  
Thời gian đào tạo:   Loại hình đào tạo: Văn Bằng 2
 • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp TCCN trở lên

Giới thiệu chương trình

 • Chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh được xây dựng trên cơ sở mô tả nhiệm vụ của một nhân viên văn phòng hoặc nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn trình độ trung cấp.
 • Nhân viên bán hàng tại các cửa hàng hoặc siêu thị, đặc biệt ở những nơi bán hàng cho người nước ngoài;
 • Cách giao tiếp trong ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn
 • Nhân viên hoặc thư ký văn phòng, có khả năng soạn thảo các văn bản đơn giản bằng tiếng Anh.
 •  Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
 •  Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về sử dụng Tiếng Anh trong thương mại, du lịch, nhà hàng- khách sạn, thư ký văn phòng, nghiệp vụ bán hàng.
 • Luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc viết… Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.
 • Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành nhân viên bán hàng, thư ký văn phòng, hoặc nhân viên tại các nhà hàng khách sạn trình độ trung cấp, có khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh khi làm việc tại các vị trí này. 

Chuẩn đầu ra

1. Yêu cầu về kiến thức:

 • Nắm chắc các kiến thức về nghiệp vụ bán hàng, nghiệp vụ thư ký văn phòng.

2. Yêu cầu về kỹ năng:

 • Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong các lĩnh vực bán hàng, nhà hàng, khách sạn, văn phòng

 • Có khả năng tiếp thị và bán được các mặt hàng đang lưu hành rộng rãi trên thị trường

 • Có khả năng giao tiếp và soạn thảo các loại văn bản đơn giản bằng tiếng Anh tại văn phòng các công ty.

3. Yêu cầu về thái độ:

 • Có tinh thần hợp tác, làm việc tập thể, khiêm tốn, có trách nhiệm

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

 • Nhân viên bán hàng tại các cửa hàng hoặc siêu thị, đặc biệt ở những nơi bán hàng cho người nước ngoài

 • Nhân viên hoặc thư ký văn phòng, có khả năng soạn thảo các văn bản đơn giản bằng tiếng Anh.

5. Khả năng học tập sau khi tốt nghiệp:

 • Tự học tập , nâng cao tay nghề

 • Có thể học tập lên trình độ cao hơn