Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 Viết bởi 
Đánh giá mục này
(44 bỏ phiếu)

TKB

 STT        

                                                              NỘI DUNG
TẢI VỀ 
1

Lịch thi kết thúc môn học lần 1, Lần 2 các ngành Khóa 15 - 16 (thi tháng 4/2019)

pdf
2

Thời khóa biểu tuần 29 năm học 2018 - 2019 từ 18/03 đến  24/03/2019

pdf
3

Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2018 - 2019 từ 25/03 đến  31/03/2019

pdf
4

Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2018 - 2019 từ 01/04 đến  07/04/2019

pdf
5

Thời khóa biểu tuần 32 năm học 2018 - 2019 từ 08/04 đến  14/04/2019

pdf
6

Thời khóa biểu tuần 33 năm học 2018 - 2019 từ 15/04 đến  21/04/2019

pdf
7

Thời khóa biểu tuần 34 năm học 2018 - 2019 từ 22/04 đến  28/04/2019

pdf

 

 

 

Đọc 120052 thời gian Sửa lần cuối vào Thứ sáu, 19 Tháng 4 2019 15:55