Thời Khóa Biểu Năm học 2019 - 2020

tkb1                                                                                 logo button

GG  

Thời khóa biểu

 

          STT   

                                                                  NỘI DUNG
       TẢI LỚN 
     Mới

Thời khóa biểu tuần 12 năm học 2019 - 2020 từ 18/11 ngày 24/11/2019

       pdf-form-logo-web

 

Lưu ý: từ xem tập tin, máy tính và cài đặt tập tin xem tập tin.pdf.

Thời khóa biểu cũ hơn

 

           STT   

                                                                  NỘI DUNG
       TẢI LỚN 
        Đánh dấu

Thời khóa biểu tuần 11 năm học 2019 - 2020 từ 11/11 ngày 17/11/2019

       pdf-form-logo-web
        Đánh dấu

Thời khóa biểu tuần 10 năm học 2019 - 2020 từ 04/11 ngày 10/11/2019

       pdf-form-logo-web
        Đánh dấu

Thời khóa biểu tuần 09 năm học 2019 - 2020 từ 28/10 ngày 03/11/2019

       pdf-form-logo-web
        Đánh dấu

Thời khóa biểu tuần 08 năm học 2019 - 2020 từ 21/10 ngày 27/10/2019

       pdf-form-logo-web
        Đánh dấu

Thời khóa biểu tuần 07 năm học 2019 - 2020 từ 14/10 ngày 20/10/2019

       pdf-form-logo-web
        Đánh dấu

Thời khóa biểu tuần 06 năm học 2019 - 2020 từ 07/10 ngày 13/10/2019

       pdf-form-logo-web
        Đánh dấu

Thời khóa biểu tuần 05 năm học 2019 - 2020 từ 30/09 ngày 06/10/2019

       pdf-form-logo-web
        Đánh dấu

Thời khóa biểu tuần 04 năm học 2019 - 2020 từ 23/09 ngày 29/09/2019

       pdf-form-logo-web
        Đánh dấu

Thời khóa biểu tuần 03 năm học 2019 - 2020 từ 16/09 ngày 22/09/2019

       pdf-form-logo-web
        Đánh dấu

Thời khóa biểu tuần 02 năm học 2019 - 2020 từ 09/09 ngày 15/09/2019

       pdf-form-logo-web
        Đánh dấu

Thời khóa biểu tuần 01 năm học 2019 - 2020 từ 02/09 ngày 08/09/2019

       pdf-form-logo-web

 

  Lưu ý: từ  xem tập tin, máy tính và cài đặt tập tin xem tập tin.pdf.

 


Đọc 152510 thời gian Sửa lần cuối vào Thứ năm, 14 Tháng 11 2019 17:21