Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 Viết bởi 
Đánh giá mục này
(46 bỏ phiếu)

TKB

 

     STT   

                                                       NỘI DUNG
 TẢI VỀ 
new

Thời khóa biểu tuần 43 năm học 2018 - 2019 từ 24/06 đến  29/06/2019

    pdf
    Tick

Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019 từ 17/06 đến  22/06/2019

    pdf
    Tick

Thời khóa biểu tuần 41 năm học 2018 - 2019 từ 10/06 đến  16/06/2019

    pdf
    Tick

Thời khóa biểu tuần 40 năm học 2018 - 2019 từ 03/06 đến  09/06/2019

    pdf
    Tick

Thời khóa biểu tuần 39 năm học 2018 - 2019 từ 27/05 đến  02/06/2019

    pdf
    Tick

Thời khóa biểu tuần 38 năm học 2018 - 2019 từ 20/05 đến  26/05/2019

    pdf
    Tick

Thời khóa biểu tuần 37 năm học 2018 - 2019 từ 13/05 đến  19/05/2019

    pdf
    Tick

Thời khóa biểu tuần 36 năm học 2018 - 2019 từ 06/05 đến  12/05/2019

    pdf
    Tick

Thời khóa biểu tuần 35 năm học 2018 - 2019 từ 29/04 đến  05/05/2019

    pdf  
    Tick

Thời khóa biểu tuần 34 năm học 2018 - 2019 từ 22/04 đến  28/04/2019

    pdf
    Tick

Thời khóa biểu tuần 33 năm học 2018 - 2019 từ 15/04 đến  21/04/2019

    pdf
    Tick

Thời khóa biểu tuần 32 năm học 2018 - 2019 từ 08/04 đến  14/04/2019

    pdf
    Tick

Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2018 - 2019 từ 01/04 đến  07/04/2019

    pdf
    Tick

Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2018 - 2019 từ 25/03 đến  31/03/2019

    pdf
     Tick

Thời khóa biểu tuần 29 năm học 2018 - 2019 từ 18/03 đến  24/03/2019

    pdf

 

  Lưu ý: Để xem được các file , máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.

 

Đọc 128918 thời gian Sửa lần cuối vào Thứ năm, 20 Tháng 6 2019 07:45