Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 Viết bởi 
Đánh giá mục này
(21 bỏ phiếu)

TKBH

 STT        

                                                              NỘI DUNG
TẢI VỀ 
1 Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2017 - 2018 từ  15/01/2018 đến  21/01/2018 pdf
2 Thời khóa biểu tuần 21 năm học 2017 - 2018 từ  21/01/2018 đến  28/01/201 pdf
3 Lịch thi bổ sung các lớp D14A2- D15T1 - D15T2 - D15VB2B1 - D15VB2B2
pdf
4 Lịch thi kết thúc học phần lần 1 tháng 01/2018
pdf
5 Lịch thi kết thúc học phần lần 2 tháng 01/2018 pdf
Đọc 23744 thời gian Sửa lần cuối vào Thứ bảy, 20 Tháng 1 2018 15:59