Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 Viết bởi 
Đánh giá mục này
(11 bỏ phiếu)

TKBH

 STT        

                                                              NỘI DUNG
TẢI VỀ 
1 Lịch thi kết thúc học phần lần 1 các ngành tháng 11 năm 2017                                                                                           pdf
2 Thời khóa biểu tuần 06 năm học 2017 - 2018 từ  09/10 đến  15/10/2017   pdf
3 Thời khóa biểu tuần 10 năm học 2017 - 2018 từ  06/11 đến  12/11/2017 pdf
4 Thời khóa biểu tuần 11 năm học 2017 - 2018 từ  13/11 đến  19/11/2017 pdf
5 Thời khóa biểu tuần 12 năm học 2017 - 2018 từ  20/11 đến  26/11/2017 pdf
Đọc 10945 thời gian Sửa lần cuối vào Thứ bảy, 18 Tháng 11 2017 11:43