Lịch thi kết thúc Môn học/Mô-đun năm học 2018-2019

Lich thi  

STT                                                                                         Nội dung   Tải về
new

LỊCH + DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP KỲ THI 10/07/2019

 pdf-form-logo-web
     Tick

LỊCH THI LẦN 2 BỔ SUNG NGÀNH SPMN KHÓA 15

 pdf-form-logo-web
     Tick

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 1, LẦN 2 THÁNG 6/2019

pdf-form-logo-web
     Tick

THÔNG BÁO DỜI LỊCH THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 15/04/2019

pdf-form-logo-web
     Tick

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 1, LẦN 2 THÁNG 4/2019

pdf-form-logo-web


Lưu ý:
 Để xem được các file , máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.