Văn Bằng 2

Ngành đào tạo: Du Lịch Mã ngành:
Thời gian đào tạo: Loại hình đào tạo: Văn Bằng 2
 • Đối tượng tuyển sinh: Đã Tốt nghiệp TCCN trở lên

Giới thiệu chương trình

 • Chương trình đào tạo Quản lý và kinh doanh du lịch được xây dựng trên cơ sở mô tả nhiệm vụ của nhân viên khách sạn trình độ trung cấp như sau:
 • Thành thạo quy trình làm việc của một nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ buồng, phục vụ bàn, nhà hàng - khách sạn
 • Bước đầu làm quen với công tác quản lý của tổ trưởng, ca trưởng cũng như các hoạt động quản trị, điều hành khách sạn
 • Sau khi học xong học sinh phải có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để có thể làm việc trong nhà hàng - khách sạn. Vì vậy chương trình đào tạo này đã được phân bố hợp lý mạnh hơn về kỹ năng thực hànhvà tuân theo các quy định chung về chương trình trong Quyết định số 40/2007/QĐ-BGD& ĐT ngày 01/08/2007 và các quy chế đào tạo của Bộ GD& ĐT.
 • Học sinh cũng được trang bị những kiến thức chung về chính trị, pháp luật, rèn luyện thân thể và giáo dục đạo đức nghề nghiệp.
 • Sau khi tốt nghiệp học viên được tuyển dụng vào làm việc tại các nhà hàng, khách sạn du lịch.
 • Nếu có nguyện vọng và có đủ tiêu chuẩn ccòn có thể được đào tạo tiếp tục lên các bậc cao hơn theo hình thức đào tạo không chính quy hoặc chính quy, theo quy chế tuyển sinh của bộ Giáo dục và đào tạo.

 

Chuẩn đầu ra

 

1. Yêu cầu về kiến thức

 • Hiểu được ngành du lịch - khách sạn với đầy đủ đặc thù của nghề, có kiến thức về văn hoá, giao tiếp, tâm lý, marketing, phong tục tập quán quốc tế…
 • Hiểu các lĩnh vực hoạt động của lễ tân, nhân viên phục vụ buồng, bàn và công tác quản lý nhà hàng- khách sạn.
 • Hiểu đúng luật du lịch và luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

2. Yêu cầu về kỹ năng:

 • Thành thạo quy trình công việc và kỹ năng của nhân viên lễ tân, phục vụ buồng, phục vụ nhà hàng.
 • Bước đầu thực hiện được công tác quản lý trong nhà hàng, khách sạn.

3.Yêu cầu về thái độ:

 • Nhiệt tình, trung thực, chuyên nghiệp.
 • Tôn trọng, chân thành hợp tác với đồng nghiệp.
 •  Khiêm tốn, vượt khó.

4. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

 • Làm việc tại các nhà hàng, khách sạn du lịch.
 • Tự học tập, nâng cao tay nghề
 • Có thể học tập lên trình độ cao hơn

 

Trang 1 / 11