Chương trình đào tạo

Ngành đào tạo: Trung cấp Luật
Mã ngành:
Thời gian đào tạo: 2 năm, 2 năm + 3 tháng Loại hình đào tạo: Chính Quy
  • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, rớt tốt nghiệp.
  • Khối lượng kiến thức toàn khoá ( tính bằng ĐVHT): 99

Giới thiệu chương trình

Đang cập nhật

Mục tiêu đào tạo

 

Đang cập nhật

Chuẩn đầu ra

Đang cập nhật

 

Trang 1 / 9