Qua các báo giấy

Trường TC Phương Nam qua các báo

Thứ tư, 15 Tháng 4 2015

1.Trường trung cấp Phương Nam qua báo Sài gòn giải phóng số 10537 chủ nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2006

1429068716374

2. Trường trung cấp Phương Nam qua báo Tài hoa trẻ chuyên đề giáo dục và thời đại số 466 ngày 15 tháng 11 năm 2006

1429068739872

3Trường trung cấp Phương Nam qua báo tuổi trẻ số 293/2011 <6690> ngày 28 tháng 10 năm 2011

1429070299105