Nhằm khẳng định chất lượng đào tạo đối với học sinh, phụ huynh và với toàn xã hội, Trường Trung cấp Phương Nam đã…
Hướng ứng Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” năm 2015…
Đêm 15/5/2013, vòng chung kết xếp hạng Hội thi Tầm nhìn xuyên thế kỷ diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên đã xác…
Ngày 5 tháng 5 năm 2013, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành đoàn…
  Khi mới thành lập, nhà trường được phép đào tạo 05 ngành với hơn 500 học sinh. Từ năm 2006 đến Được thành…
Lễ trao giải Cúp vàng văn hoá doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu 2010 - một trong những giải thưởng uy tín nhất tôn…
Trang 1 / 2