webmaster

Lich thi  

STT                                                                                         Nội dung   Tải về
new

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 1, LẦN 2 THI THÁNG 10/2019

(Học sinh đăng nhập hệ thống để xem điểm, nếu thi lại, học sinh đăng ký tại Phòng đào tạo trước ngày thi)

 pdf-form-logo-web


Lưu ý:
 Để xem được các file , máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.

STT                                                                                         Phân loại   Tải về
1

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KỲ THI NGÀY 22/10/2019

pdf


Lưu ý:
 Để xem được các file thời khóa biểu, máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.

 

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân Sư phạm mầm non cho sinh viên

khóa 1 liên thông từ Trung cấp của Trường Đại học Sư phạm

Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo tại Trường Trung cấp Phương Nam

 

1

2

3

4

5

 TN10072019

STT                                                                                         Nội dung   Tải về
new

Lịch thi tốt nghiệp, kỳ thi ngày 10/07/2019

pdf-form-logo-web
new     

Danh sách Phòng thi Số 1 (Môn chính trị + Lý thuyết tổng hợp) - Khóa 15

pdf-form-logo-web
new

Danh sách Phòng thi Số 2 (Môn chính trị + Lý thuyết tổng hợp) - Khóa 15

pdf-form-logo-web
new Danh sách Phòng thi Số 3 (Môn chính trị + Lý thuyết tổng hợp) - Khóa 15  pdf-form-logo-web
new Danh sách Phòng thi Số 3 (Môn chính trị + Lý thuyết tổng hợp) - Khóa 14 + 13 + 12  pdf-form-logo-web
new     

Danh sách thi môn Thực hành nghề nghiệp Khóa 15

pdf-form-logo-web
new

Danh sách thi môn Thực hành nghề nghiệp Khóa 14+13+12

pdf-form-logo-web


Lưu ý:
 Để xem được các file , máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.

STT                                                                                         Phân loại   Tải về
1

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KỲ THI NGÀY 10/07/2019

pdf


Lưu ý:
 Để xem được các file thời khóa biểu, máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.

Lich thi  

STT                                                                                         Nội dung   Tải về
new

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 1, LẦN 2 THI THÁNG 10/2019

 pdf-form-logo-web


Lưu ý:
 Để xem được các file , máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.

Trang 1 / 17