Giới thiệu về ngành Tin Học Ứng Dụng

Thứ ba, 27 Tháng 1 2015

1. Giới thiệu chung:

Chương trình đào tạo Tin Học ứng dụng được xây dựng một cách có hệ thống và khoa học nhằm trang bị cho người học những kiến thức về lý thuyết và kỹ năng thực hành cơ bản của chuyên ngành Tin học; là cơ sở để sau khi ra trường người học ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực Tin học tại các cơ quan, xí nghiệp.


2. Sau khi học xong chương trình tin học, học sinh có khả năng :

Về kiến thức:

+ Được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, chính trị, xã hội, quốc phòng theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo đối với hệ Trung cấp chuyên nghiệp.

+ Có kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu.

+ Nắm vững các kiến thức về cấu trúc máy tính và nguyên lý hoạt động của các thiết bị ngoại vi.

+ Có kiến thức về quản trị mạng, bảo trì hệ thống máy tính và hệ thống mạng máy tính.

+ Có kiến thức cơ bản về phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý.

+ Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình, công cụ ứng dụng thiết kế Website.

+ Sử dụng được ngôn ngữ lập trình ứng dụng trong quản lý.

+ Có kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa máy tính.

Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng : Soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình chiếu, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet.

+ Sửa chữa, cài đặt, nâng cấp và bảo trì máy tính.

+ Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình, công cụ ứng dụng thiết kế Website.

+ Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trìnhvà cơ sở dữ liệu để xây dựng các ứng dụng quản lý trên máy tính.

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng thiết kế đồ họa : PhotoShop, CorelDraw,… Thiết kế cài đặt và vận hành hệ thống mạng tại các công ty, doanh nghiệp, trường học,…

Về thái độ hành vi:

+ Có đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng nội quy của cơ quan, xí nghiệp.

+ Có tác phong công nghiệp, bảo mật các số liệu và hệ thống mạng.

+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

+ Có phương pháp làm việc có khoa học, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Về vị trí và khả năng công tác:

+ Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí sau :
- Kỹ thuật viên tin học trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Có khả năng giảng dạy tại các trung tâm tin học, các trường tiểu học.
- Thiết kế xây dựng website cho doanh nghiệp.
- Làm việc các công ty cung ứng máy tính.
- Quản trị mạng máy tính cho doanh nghiệp.
- Thiết kế đồ họa, xử lý hình ảnh.
- Tham gia các dây chuyền sản xuất máy tính, các linh kiện máy tính hoặc các thiết bị ngoại vi của máy tính trong các nhà máy hay các khu công nghiệp.

Về khả năng học tập và nâng cao trình độ:

+ Tiếp tục học liên thông lên bậc Cao đẳng, Đại học ngành Công nghệ thông tin.

+ Có khả năng tiếp cận kiến thức mới và tự học nâng cao trình độ chuyên môn.

khoacb 03