Lịch thi - Danh sách phòng thi - Nhóm thi tốt nghiệp kỳ thi ngày 8/6/2018

Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)

STT                                                                                         Phân loại   Tải về
1

Lịch thi tốt nghiệp kỳ thi ngày 6/8/2018

pdf
2

Danh sách phòng thi

(Chú ý: Thí sinh sẽ không được dự thi nếu chưa hoàn thành hồ sơ và lệ phí thi trước ngày 4/8/2018)

pdf
3

Danh sách nhóm thi thực hành

pdf


Lưu ý:
 Để xem được các file thời khóa biểu, máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.

Đọc 56597 thời gian

Tin liên quan