LỊCH THI + DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP KỲ THI NGÀY 29/10/2018

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

STT                                                                                         Phân loại   Tải về
1

LỊCH THI TỐT NGHIỆP KỲ THI NGÀY 29/10/2018

pdf
2

DANH SÁCH PHÒNG THI MÔN CHÍNH TRỊ

pdf
3

DANH SÁCH PHÒNG THI MÔN LÝ THUYẾT TỔNG HỢP

pdf
4

DANH SÁCH THI THỰC HÀNH

pdf


Lưu ý:
 Để xem được các file thời khóa biểu, máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.

Đọc 55897 thời gian

Tin liên quan