LỊCH + DANH SÁCH THI Kỳ thi tốt nghiệp ngày 10/07/2019

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

 TN10072019

STT                                                                                         Nội dung   Tải về
new

Lịch thi tốt nghiệp, kỳ thi ngày 10/07/2019

pdf-form-logo-web
new     

Danh sách Phòng thi Số 1 (Môn chính trị + Lý thuyết tổng hợp) - Khóa 15

pdf-form-logo-web
new

Danh sách Phòng thi Số 2 (Môn chính trị + Lý thuyết tổng hợp) - Khóa 15

pdf-form-logo-web
new Danh sách Phòng thi Số 3 (Môn chính trị + Lý thuyết tổng hợp) - Khóa 15  pdf-form-logo-web
new Danh sách Phòng thi Số 3 (Môn chính trị + Lý thuyết tổng hợp) - Khóa 14 + 13 + 12  pdf-form-logo-web
new     

Danh sách thi môn Thực hành nghề nghiệp Khóa 15

pdf-form-logo-web
new

Danh sách thi môn Thực hành nghề nghiệp Khóa 14+13+12

pdf-form-logo-web


Lưu ý:
 Để xem được các file , máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.

Đọc 59879 thời gian

Tin liên quan