Lịch thi kết thúc Môn học Lần 1 khóa 16, 17 các ngành và thi lần 2 Khóa 16 (Thi tháng 12/2019)

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Lich thi  

STT                                                                                         Nội dung   Tải về
new

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC LẦN 1, LẦN 2 THI THÁNG 12/2019

(Học sinh đăng nhập hệ thống để xem điểm, nếu thi lại, học sinh đăng ký tại Phòng đào tạo trước ngày thi)

* Riêng Khóa 17 liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo (Thầy Hải - 0986 298 369) để được cung cấp thêm thông tin.

 pdf-form-logo-web


Lưu ý:
 Để xem được các file , máy tính phải được cài đặt chương trình xem được file.pdf.

Đọc 36608 thời gian

Tin liên quan