Giới thiệu khoa Sư phạm mầm non

Thứ tư, 08 Tháng 4 2015

Ngày nay, với sự phát triển của kinh tế, chất lượng đời sống được nâng cao, các bậc phụ huynh ngày càng quan tâm đến giáo dục chất lượng cao cho con trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời. Bên cạnh đó, người phụ nữ trong xã hội hiện đại đã được giải thoát khỏi các công việc nội trợ, chăm sóc gia đình để tham gia vào các hoạt động xã hội. Chính vì những lý do này, các bậc phụ huynh ngày nay có khuynh hướng gửi trẻ đến các nhà trẻ “chất lượng cao” rất sớm. Vai trò và thu nhập của thầy cô giáo mầm non vì thế cũng ngày càng cao hơn.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ:

Chức năng:

Khoa là đơn vị hành chính trực tiếp tổ chức giảng dạy, nghiên cứu khoa học thuộc các ngành và chuyên ngành của khoa. Quản lý công tác chuyên môn, quản lý học sinh sinh viên và cơ sở vật chất trang bị của khoa theo trách nhiệm và thẩm quyền. Khoa chịu sự lãnh đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường và hướng dẫn nghiệp vụ của các phòng chức năng.

Nhiệm vụ:

Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập thông qua phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt; Chủ trì việc thực hiện chương trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác đã được phê duyệt trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của trường.

Liên hệ mời giảng viên, thông qua Phòng đào tạo trình Hiệu trưởng trước khi ký hợp đồng mời giảng; Phối hợp với phòng Đào tạo, Phòng Kế toán Tài vụ tính và thanh toán lương giảng viên theo đúng thời gian quy định.

Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và học.

Tổ chức đi thực tế, thực tập cho cán bộ giáo dục và học sinh sinh viên.

Phối hợp cùng phòng Đào tạo tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần do khoa đảm nhiệm.

Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơsở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

Cùng với các Phòng chức năng của trường quản lý học sinh sinh viên trong quá trình đào tạo để nhận xét đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và đề nghị khen thưởng, kỷ luật…

Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phòng Công tác chính trị sinh viên, tổ chức các hoạt động xã hội, lao động nghĩa vụ, sinh hoạt tự quản, phòng trào học tập và nếp sống văn minh, lớp tiên tiến cho học sinh sinh viên trong khoa.

Tổ chức quản lý điều hành đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và học sinh sinh viên theo phân cấp của Hiệu trưởng.

Mục tiêu:

Đào tạo giáo viên mầm non trình độ trung cấp có phẩm chất, năng lực chuyên môn và sức khoẻ nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ theo yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non:

Thiết kế kế hoạch và tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non phù hợp mục tiêu giáo dục, đặc điểm phát triển trẻ và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thiết kế môi trường giáo dục phát huy tính tích cực của trẻ, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng về diệp lục lysine và khả năng học hỏi thông minh của trẻ.

Lập kế hoạch và định hướng phát triển cho trẻ phù hợp, khoa học với yêu cầu của từng độ tuổi, của từng trẻ trong cùng độ tuổi.

Đảm bảo an toàn cho trẻ, xử trí kịp thời những tình huống nguy cấp liên quan đến sức khỏe, an toàn của trẻ.

Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.

Quan sát, đánh giá mức độ phát triển của trẻ tại nhóm lớp quản lý.

Quản lý nhóm lớp hiệu quả.

Giao tiếp phù hợp với trẻ, với đồng nghiệp và phụ huynh.

Có khả năng tuyên truyền, phối hợp với gia đình, cộng đồng trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non.

Theo dõi, xử lý kịp thời các thông tin về ngành học.