Thư viện

Thư Viện

  • Cùng với sự ra đời các phòng, ban chức năng của trường, Thư viện Trường Trung cấp Phương Nam được thành lập ngày 25 tháng 9 năm 2003 để phục vụ nhu cầu học tập, tra cứu tài liệu và không gian đọc sách của học sinh trong trường.
  • Tài liệu trong thư viện được phân loại theo bảng phân loại 19 lớp của thư viện quốc gia Việt Nam. Để giúp bạn đọc tìm tài liệu nhanh chóng, chính xác, tài liệu trong thư viện được sắp xếp theo môn loại khoa học, trong từng môn loại xếp theo ký hiệu mã hóa tên tài liệu.
  • Năm 2009 Thư viện chuyển qua cơ sở 3, có diện tích 150 m2, được chia thành 2 bộ phận: Kho sách và phòng đọc. Việc chuyển cơ sở nhằm tạo nên một không gian học tập, đọc sách tốt hơn cho giáo viên, học sinh với hệ thống cơ sở vật chất được nâng cấp. Sau 6 năm ra đời cho đến năm 2009, nguồn tài liệu của thư viện luôn được bổ sung để đáp ứng nhu cầu của học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Vốn tài liệu của thư viện gồm 1.715 bản sách phục vụ công tác đào tạo các chuyên ngành: Dược, Điều dưỡng, Luận Văn Thạc Sĩ Kinh tế, Du lịch, Anh văn, Tin học…
  • Tháng 10 năm 2010 thư viện mua bổ sung 4.500 bản sách gồm: sách tham khảo tiếng Việt, Luận Văn Thạc Sĩ Quản lý kinh tế, sách tham khảo ngoại văn, sách chuyên ngành Kế toán, Luận Văn Thạc Sĩ Quản lý kinh tế, Dược, Điều dưỡng. Số lượng vốn tài liệu tăng, việc sắp xếp và quản lý theo phương pháp cũ không còn phù hợp. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, thư viện đã mua phần mềm quản lý thư viện libol 6.0 sử dụng cho công tác biên mục, xử lý tài liệu, báo cáo thống kê, mượn trả, lưu trữ thông tin tài liệu. Tất cả sách trong kho đều được xử lý, biên mục lại theo bảng phân loại DDC. Các tài liệu trong cùng môn loại được sắp xếp theo ký hiệu mã hóa tên sách hoặc tên tác giả.
  • Sau 10 năm hình thành và phát triển đến nay, nguồn lực thông tin Thư viện có: 6.640 đầu sách, báo cáo tốt nghiệp, các loại báo, luận văn thạc sĩ, đĩa CD-ROM bao quát các lĩnh vực ngành nghề trường đào tạo. Ngoài ra, còn có số lượng lớn sách phục vụ cho đời sống tinh thần của học sinh như truyện, sách văn hóa… 

IMG 2794

IMG 2798