Đào tạo

Ngành đào tạo: Trung cấp Luật Mã ngành: Thời gian đào tạo: 2 năm, 2 năm + 3 tháng Loại hình đào tạo: Chính Quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, rớt tốt nghiệp. Khối lượng…
Ngành đào tạo: Điều Dưỡng Mã ngành: Thời gian đào tạo:   Loại hình đào tạo: Liên thông Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp TC ngành Điều dưỡng {tab Giới thiệu chương trình} Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Điều…
Ngành đào tạo: Dược sĩ Mã ngành: Thời gian đào tạo: Loại hình đào tạo: Liên Thông Đối tượng tuyển sinh: Khối lượng kiến thức toàn khoá: {tab Giới thiệu chương trình} Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp: Dược…
Trang 1 / 4