Phòng tổ chức hành chánh

Phụ trách công tácvăn phòng, cơ sở vật chất, lễ tân, khánh tiết, bảo vệ, tạp vụ, lái xe. Phụ trách công tác quản lý hành chính, quản lý nhân sự; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi…