Công Đoàn

Đại diện quyền lợi cho người lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên Công đoàn và người lao động. Công đoàn là cầu nối giữa người lao động với lãnh đạo nhà trường;…